Sponsorer


Vi tackar följande sponsorer som bidragit på ett eller annat sätt för att få kvarnen i bra skick

 

Stenungsund Sjömack sponsrar Stenungsunds kvarnförening

Stenungsund Sjömack sponsrar med bränsle till underhåll av grönytor


 


 
El & Värmeservice i Väst

El & Värmeservice i Väst Sponsrar med El och belysningmaterial