Bli medlem


För att kvarnen ska kunna stå kvar i bra skick är vi beroende av våra medlemmar och ju fler desto bättre skick får vi på kvarnen.

Alla som är intresserade av att ha Väderkvarnen kvar på Kvarnberget och godkänner föreningens stadgar kan bli medlemmar.

Alla medlemmar kommer få tillgång till kvarnen men styrelsen har alltid rätt att neka vid hyra.

En medlemsavgift kommer att tas ut med 500kr per medlem samt en årlig serviceavgift med 200 kr/år

Maila till info@kvarnbergsvagen.se

namn, adress tele och mail så kommer avi för medlemskap

Vårt bankgiro är 5136-4032