Kvarn i stenungsund

Väderkvarnen

Under sommaren 2016 bildades Stenungsunds Kvarnbergsförening vars syfte är att överta Väderkvarnen från Stenungsunds Hembygdsförening

Väderkvarnen med tillhörande markområde kommer att arrenderas av Stenungsunds kommun.

Alla som är intresserade av att ha Väderkvarnen kvar på Kvarnberget och godkänner föreningens stadgar kan bli medlemmar.

Alla medlemmar kommer få tillgång till kvarnen.

En medlemsavgift kommer att tas ut med 500kr per medlem samt en årlig serviceavgift med 200 kr/år

Maila till info@kvarnbergsvagen.se

namn, adress tele och mail så kommer avi för medlemskap

Vårt bankgiro är 5136-4032